Η Ε.Α.Π. στη νέα εποχή

Η Ε.Α.Π. έχει εισέλθει πλέον σε μια νέα εποχή με κύριο χαρακτηριστικό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μηχανοργάνωση, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξειδίκευση, αποδοτικότητα, πληροφόρηση, ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και επικοινωνία εισάγουν ένα νέο πολύπλευρο μοντέλο διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία.

Αποτελεί βασική επιλογή της διοίκησης  η συνεργασία με γονείς, φορείς και αθλητές, όπως επίσης και η καταγραφή και ηαξιοποίηση όλων των στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εξελιχθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.