Μία ομάδα, μια οικογένεια!

Η Ε.Α.Π. «γεννήθηκε» από την ίδια την κοινωνία, της οποίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο πέρασμα των χρόνων. Πρωταρχικός στόχος είναι η χαρά των παιδιών, η αθλητική τους εξέλιξη και η καλλιέργεια αλληλοσεβασμού, ομαδικότητας και αυτοπεποίθησης.

Στην Ε.Α.Π. είμαστε μια οικογένεια. Γι’ αυτό και παλαιοί αθλητές της Ένωσης βρίσκονται σήμερα σε προπονητικές και διοικητικές θέσεις, υπηρετώντας πάνω απ’ όλα την ιδέα του Συλλόγου με την οποία μεγάλωσαν. Βασική επιδίωξη είναι η ενεργή συμμετοχή αθλητών και γονέων στις καθημερινές δραστηριότητες, αγωνιστικές και μη.