Μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε η Διοίκηση της ΕΑΠ για τα μέλη των ακαδημιών της, έχοντας ως βασικό της μέλημα, την ομαλή εξέλιξη, αθλητική και σωματική όλων των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε σωματομετρικές μετρήσεις και τεστ βασικών αθλητικών ικανοτήτων στους αθλητές όλων των τμημάτων των ακαδημιών μπάσκετ με σκοπό την καθιέρωση ενός αθλητικού προφίλ για όλα τα παιδιά, προκειμένου να παρακολουθείται με συγκεκριμένα στοιχεία, η εξέλιξή τους και να ενημερώνονται οι γονείς γι’ αυτήν.

Τα δεδομένα των μετρήσεων καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ακαδημιών της ΕΑΠ, με τους γονείς ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στην καρτέλα των παιδιών τους.

Οι μετρήσεις που έγιναν από τους προπονητές των παιδιών παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία και την λειτουργική ικανότητα των αθλητών, η οποία παρακολουθείται μέσα από το βάρος, το ύψος,  το μήκος του κορμού, τον δείκτη μάζας σώματος, κ.α.
Οι μετρήσεις θα συνεχιστούν και στα άλλα αθλητικά τμήματα της ΕΑΠ.

Κάθε παιδί στην ΕΑΠ είναι ξεχωριστό και πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης, είναι όλα τα παιδιά να έχουν καλή εξέλιξη και ανάπτυξη που θα τα βοηθήσει στην περαιτέρω πορεία τους.