Η σύνθεση της ομάδας  μπάσκετ της Ε.Α.Π. στο πρωτάθλημα Α 1 της ΕΣΚΑ-Η είναι:

1.ΣTAYPAKHΣ ΔHMHTPHΣ

2.ΓKOYTHΣ APHΣ

3.KΩΣTAPEΛΛOΣ ΓIANNHΣ

4.MAΓΓIΩPOΣ ANTPEAΣ

5.MΠEKATΩPOΣ AΛEΞANΔPOΣ

6.PEΛΛAΣ ΘANAΣHΣ

7.TΣΩΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

8.ΣTAYPOΠOYΛOΣ ΣAKHΣ

9.MΠAPAIKTAPHΣ ANTΩNHΣ

10.ZABEPΔAΣ ΓIΩPΓOΣ

11.ΓIANNAKOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

12.NATΣKOΣ ΔHMHTPHΣ

13.ΔIAMANTOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

14.MΠIPMΠAΣ AΛEΞHΣ

15.MΠOΛANOΣ AΓΓEΛOΣ

ΠPOΠONHTHΣ: ΣKPOΠOΛIΘAΣ ΓIΩPΓOΣ

BOHΘOΣ: MOΛΦETAΣ ΓIANNHΣ

EΦOPOI: ΣTAΘOΠOYΛOΣ ΓIANNHΣ, KAΛANTZHΣ TAΣOΣ

ΦYΣIOΘEPAΠEYTHΣ: ΓAΛΛIATΣATOΣ AΓΓEΛOΣ