Η ΕΑΠ κάνει παιχνίδι και το καλοκαίρι, καθώς αµέσως µετά τη λήξη του σχολικού έτους, ξεκινά τη λειτουργία του Summer Camp, το οποίο φέτος προσφέρει ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ.
Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 13 ετών και θα λειτουργήσει από τις 18 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου, ώρες 7 π.µ.- 3.30 µ.µ.
Σ’ ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον, µε κλιµατιζόµενους χώρους, τα παιδιά χωρισµένα σε ολιγοµελής οµάδες, συµµετέχουν σε ειδικά προγράµµατα, προσαρµοσµένα σε κάθε ηλικιακή κατηγορία που περιλαµβάνουν αθλητικές δραστηριότητες υπό την επίβλεψη διακεκριµένων προπονητών, αλλά και δηµιουργική απασχόληση µε την επιµέλεια εξειδικευµένου προσωπικού.